Súkromná bezpečnostná služba MAGNUM

Súkromná bezpečnostná služba MAGNUM – Zoltán Kovács poskytuje komplexné služby pri ochrane objektov a majetku zákazníkov. Rrozumieme tým navrhnutie optimálneho spôsobu ochrany majetku zákazníka na základe zmapovania jestvujúceho stavu a špecifických požiadaviek zákazníka.

SBS MAGNUM má vytvorený vlastný bezpečnostný a ochranný režim, ktorý je modifikovateľný na konkrétne podmienky zákazníka tak, aby boli minimalizované riziká a ujma na majetku zákazníka.

Súkromná bezpečnostná služba MAGNUM

Základným cieľom činnosti SBS Magnum je poskytovanie komplexných služieb pri ochrane objektov a majetku zákazníkov. Pod komplexnosťou ponúkaných služieb sa rozumie navrhnutie optimálneho spôsobu ochrany majetku zákazníka na základe zmapovania jestvujúceho stavu a špecifických požiadaviek zákazníka, t.j. zákazník si môže po zvážení všetkých okolností vybrať jednu z ponúkaných možností zabezpečenia ochrany, prípadne ich vzájomnú replica watches breitling kombináciu. Pritom firma MAGNUM v snahe vyjsť v ústrety zákazníkovi, ktorý prechádza z formy ochrany vlastnou závodnou strážou na dodávateľský spôsob, v prípade záujmu môže prevziať (zamestnať) jestvujúcich strážnikov (i pracovníkov so ZPS), a tým vyriešiť problém zamestnanosti týchto pracovníkov.

Firma MAGNUM má vytvorený vlastný bezpečnostný a ochranný režim, ktorý je modifikovateľný na konkrétne podmienky zákazníka tak, aby boli minimalizované riziká a ujma na majetku zákazníka. Režim je aplikovateľný na klasický spôsob zabezpečenia ochrany (pochôdzková činnosť), ako i na progresívne spôsoby ostrahy objektu a ochrany majetku, využívajúce systémy priemyselnej televízie a elektronické zabezpečovacie prostriedky.

Napriek skutočnosti, že na trhu poskytovania bezpečnostných služieb dnes vládne tvrdá konkurencia, firma MAGNUM zaznamenala počas svojej existencie rad úspechov. Dosiahnuté replica patek philippe úspechy a dôvera zákazníkov k službám poskytovaným firmou MAGNUM sú založené na nasledovných faktoroch:

  • Vysoká profesionalita pracovníkov a spoľahlivosť firmy
  • Jasne formulované ciele a rozvojové zámery firmy
  • Poskytovanie širokej škály služieb, vrátane vysoko rizikových, snaha ich neustáleho rozširovania a skvalitňovania v súlade s potrebami zákazníka
  • Premyslená personálna politika založená na prísnom výbere pracovníkov a viacúrov-ňovej kontrolnej činnosti
  • Využívanie moderných prvkov a systémov (priemyselná televízia, zabezpečovacie systémy a pod.) pre zvýšenie spoľahlivosti a efektívnosti ochrany objektov
  • Ekonomická výhodnosť, nízke ceny ponúkaných služieb
  • Prísne dodržiavanie zákonnosti, zásad etiky, korektnosti a diskrétnosti všetkými pracovníkmi firmy MAGNUM