Ostatné zabezpečovacie systémy

 • Elektronická požiarna signalizácia:
 • ústredne EPS,
 • kombinovaný hlásič teplôt,
 • ionizačný hlásič plynu,
 • optický hlásič dymu,
 • tepelný hlásič požiaru,
 • ionizačný hlásič požiaru,
 • oddeľovacia jednotka,
 • tlačidlové hlásiče.
 • Diaľkovo ovládané otváranie garážových dverí a vstupných brán do objektov
 • Umožňuje ovládanie dverí a brán z dispečingu alebo vrátnice a súčasne aj miniatúrnym ovládačom priamo z vozidla. Proti prípadnému privretiu brány je systém zabezpečený infračidlom. Pri výpadku elektrického prúdu je možnosť otvorenia mechanicky, kľúčom.
 • Telefónne dorozumievacie zariadenia s elektrickým zámkom
 • Slúži ako doplnkové zariadenie k diaľkovo ovládaným bránam a garážovým dverám.

O spoločnosti

Naša spoločnosť poskytuje viacero služieb ako sú bezpečnostný audit, ochrana osôb a majetku, projektovanie, ale aj montáž, servis a odborné poradenstvo.

Ponuka služieb

Zodpovedáme za majetok a činnosti súvisiace s poskytovaním bezpečnostných služieb v objekte, ktorý nám bol zverený.

Poskytované záruky

Pre znižovanie a celkové odstránenie rizík vykonávame dôslednú kontrolu bezúhonnosti a pracovného nasadenia našich zamestnancov.

Ďalšie naše služby

 • Stráženie objektov a ochrana majetku
 • Ochrana osôb pri výkone povolania exekútorov, SZČO vrátane ochrany ich hnuteľného a nehnuteľného majetku
 • Zabezpečovanie prevozov a poskytovanie ozbrojenej ochrany pri prevozoch finančných hotovostí, cenností a vzácnych predmetov
 • Ochranné a poriadkové služby na veľtrhoch,, výstavách , jarmokoch a iných spoločenských , kultúrnych a športových akciách
 • Ochrana tranzitov tovarov cestnou a železničnou dopravou
 • Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ochrany majetku
 • Zastupovanie klientov v súvislosti so zabezpečovaním ich pohľadávok a záväzkov
 • Špeciálne služby podľa osobitného dojednania so zákazníkom
Cena za poskytované služby je vždy predmetom vzájomnej dohody. Vo všeobecnosti závisí od rozsahu poskytovaných služieb, stupňa náročnosti a rizika ochrany, počtu a druhu dodaných technických prostriedkov.